Współfinansowanie ze środków Unijnych

Firma DREWCO Sp. z o.o. S.K.A. ze środków współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 zrealizowało projektu pn.: „Wdrożenie technologii produkcji mebli przy zastosowaniu nowych połączeń kątowych dla elementów o niewielkich przekrojach w przedsiębiorstwie DREWCO sp. z o.o. S.K.A.”

Cele i rezultaty projektu:

– Wdrożenie innowacji produktowej
– Prowadzenie na rynek nowej gammy produktów meblarskich
– Zwiększenie mocy produkcyjnych i poszerzenie rynków zbytu
– Wzrost konkurencyjności
– Stworzenie nowych miejsc pracy
– Zwiększenie zastosowania innowacji

 

Wartość projektu: 5 751 726,00 zł
Koszty Kwalifikowane: 4 676 200,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 2 571 886,76 zł

 

Firma DREWCO Sp. z o.o. SKA realizuje projektu pn.: „Wzrost konkurencyjności firmy oraz rozszerzenie rynków zbytu poprzez wdrożenie innowacji procesowej w dziedzinie obróbki elementów drewnianych”.

Cele projektu:

Wdrożenie innowacji procesowej w postaci 5-cio osiowej obrabiarki CNC, co pozwoli osiągnąć wymierne korzyści w gospodarowaniu materiałem, odpadami oraz zużyciem energii.

Planowane efekty:

– zwiększenie mocy produkcyjnych i poszerzenie rynków zbytu
– zachowanie lepszej tolerancji wymiarowej
– zautomatyzowanie procesów frezowania i szlifowania
– eliminacja do maksimum ewentualnych odpadów, wynikających z błędów obróbczych
– skrócenie czasu wykonywania zadań produkcyjnych
– oszczędności w zużyciu energii, narzędzi

 

Wartość projektu: 664 798,62 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 243 219,01 zł

DREWCO sp. z o.o. SKA realizuje obecnie projekt POIR.02.03.05-32-0026/19 „Wdrożenie na rynek nowej gamy mebli wypoczynkowych jako rezultat projektu wzorniczego” w ramach Poddziałania 2.3.5. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Planowane efekty:

Opracowanie projektu wzorniczego a następnie wdrożenie na rynek nowego modelu sofy wykonanego z litego drewna. Sofy będą oferowane zarówno globalnym i europejskim producentom mebli, jak również producentom lokalnym. Projekt będzie zrealizowany dzięki efektywnej aplikacji wzornictwa przemysłowego idącego w kierunkach wyznaczanych przez zidentyfikowane trendy światowe.

Beneficjent: DREWCO sp. z o.o. S.K.A.

Wartość projektu: 544 400,00 PLN

Wysokość dofinansowania: 327 140,00 PLN

Copyright © 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.